Mój koszyk 0

Cotton Ball Lights Polska

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

1. Niniejsza polityka prywatności i Plików Cookies określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych osób korzystających z Serwisu prowadzonego pod adresem www.cottonballlights.pl („Serwis”). Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności użytkowników Serwisu oraz ochrony udzielonych przez niż informacji osobowych.

2. Administratorem danych osobowych oraz Serwisu jest Cotton Ball Lights spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakęcie przy ulicy Wąskiej 14/15 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000463759, NIP 1132866582, REGON 146709857, kapitał zakładowy w wysokości 40.000 złotych („CBL”).

3. Administrator danych osobowych oświadcza, iż przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w granicach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 czerwca 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 2135) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

4. CBL zbiera jedynie dane podane dobrowolnie przez Użytkownika

5. W Serwisie zbierane są m.in. następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania,

c) adres e-mail.

6. Podanie powyższych danych jest konieczne jeżeli:

a) Użytkownik chce dokonać zakupu w Serwisie poprzez dokonanie rejestracji oraz założenie konta.

b) Użytkownik chce dokonać zakupu w Serwisie bez logowania; w takim przypadku administrator danych osobowych nie przechowuje po realizacji zamówienia danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe są usuwane tak aby nie Użytkownik nie był możliwy do zidentyfikowania. Administrator danych osobowych przechowuje jedynie dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.

c) Użytkownik chce zostać subskrybentem newslettera.

7. Administrator danych osobowych przetwarza nade osobowe Użytkowników jedynie w celach wskazanych w pkt 6.

8. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z jego usług i udostępniać informacje o sobie.

9. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim. Administrator danych osobowych nie przechowuje również danych poufnych Użytkowników takich jak kart kredytowych czy tez dane dostępu do Państwa konta bankowego.

10. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe Użytkowników potrzebne do wysyłki newslettera podmiotowi zewnętrznemu na podstawie pisemnej umowy powierzenia  przetwarzania danych osobowych.

11. Użytkownik ma prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu Użytkownik powinien korzystać z właściwych zakładek Serwisu lub przesłać e-mail na adres wskazany w Serwisie adres kontaktowy.

12. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

13. Serwis szanując Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

14. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

15. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu Cottonballlights.pl - Cotton Ball Lights Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakręcie, ul. Wąska 14/15

16. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

17. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

18. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Sklep internetowy Cotton Ball Lights
tel. +48 661 377 885
sklep@cottonballlights.pl
pon - pt 10:00-15:00

Sklep stacjonarny Warszawa
tel. +48 505 113 509
ul. Chmielna 31, Warszawa
Pracujemy: pn-pt 11-20, sb. 11-19, niedz. 11-18
 

Newsletter